انواع نظرکاوی(عقیده کاوی) کدامند؟

انواع نظرکاوی(عقیده کاوی) کدامند؟

آکادمی داده

۱۳۹۶/۰۷/۱۳


  • 404 بازدید

به‌طورکلی نظرکاوی در دو نوع اصلی طبقه‌بندی می‌شود در نوع اول که به طبقه‌بندی سابجکتیو[1] معروف است نظرات بین دو گروه مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در این نوع نظرکاوی، همان‌طور که در شکل 2-5 مشاهده می‌شود، هدف پیدا کردن جملات مثبت و منفی و طبقه‌بندی آن‌ها است.

شکل 1 نظرکاوی سابجکتیو

    در این نوع نظرکاوی جملاتی که دارای احساس نیستند بررسی نمی‌شوند و فقط کار طبقه‌بندی بر روی جملات مثبت و منفی انجام می‌شود. به‌طور مثال: امروز همه تو شرکت عالی بودند. یک جمله مثبت است. و یا جمله: اوضاع مالی شرکت خیلی افتضاحه! یک جمله منفی است. در طبقه‌بندی سابجکتیو روش ارائه‌شده به دنبال طبقه‌بندی صحیح این جملات است.

    در کنار این نوع دیگری از نظرکاوی وجود دارد که به طبقه‌بندی آبجکتیو[2] معروف است. در این نوع نظرکاوی هدف طبقه‌بندی جملات خنثی از جملات دارای احساس مثبت و یا منفی است. این موضوع در شکل 2-6  نمایان است.

شکل 2 نظرکاوی آبجکتیو

    در این نوع نظرکاوی، نظرات به دو گروه جملات بااحساس و بی‌احساس طبقه‌بندی می‌شوند. به‌طور مثال : امروز همه تو شرکت عالی بودند. یک جمله مثبت است. و یا جمله: اوضاع مالی شرکت خیلی افتضاحه! یک جمله منفی است. و یا جمله: من دارم برای همکاران چای می‌ریزم، یک جمله خنثی است. در نظرکاوی آبجکتیو به دنبال شناسایی جمله خنثی از جملات بااحساس خواهیم بود. البته در برخی پژوهش‌ها جملات خبری نیز به‌عنوان جملات خنثی طبقه‌بندی‌شده در برخی دیگر نیز جملات خبری در گروه جدایی بررسی‌شده است. مثلاً جمله: فردا در شرکت جلسه مهمی برگزار می‌شود. یک جمله خبری است.

    ذکر این نکته ضروری است که این تقسیم‌بندی نسبتاً کهنه است و در تحقیقات جدید کمتر این نوع تقسیم‌بندی لحاظ می‌شود و در تحقیقات جدید محققین سعی می‌کنند روشی ارائه کنند که توانایی طبقه‌بندی هر سه گروه جملات و اسناد را داشته باشد. درگذشته بیشتر کارهای انجام‌شده برای نظرکاوی به این دو گروه متمرکزشده بود.

اگر در حال پژوهش در حوزه نظرکاوی هستید، سوالات و اشکالات خود را از طریق تلگرام با آکادمی داده در میان بگذارید. با عضو شدن در کانال تلگرام آکادمی داده از مقالات جدید و دیتاست های منتشر شده مطلع شوید. 

 

[1]Subjective Classification

[2]Objective Classification