نظرکاوی ( عقیده کاوی یا تحلیل احساسات) شناسایی نظر هرز و کیفیت نقدها

نظرکاوی ( عقیده کاوی یا تحلیل احساسات) شناسایی نظر هرز و کیفیت نقدها

آکادمی داده

۱۳۹۷/۰۲/۱۴


  • 52 بازدید

خصیصه کلیدی رسانه های اجتماعی این است که هرکس از هرجای دنیا آزاد است که نظرات و دیدگاههایش را بدون افشا ساختن هویت واقعیاش و ترسی از عواقب ناخوشایند بعدی اش ابراز کند. این نظرات به شدت با ارزش هستند. ولی این ناشناسی نیز هزینهای دارد. این ناشناسی کار را برای افرادی با مقاصد پنهان و نیات خرابکارانه راحت می کند تا سیستم را با ارسال نظرات جعلی فریب دهند تا بدون افشا ساختن نیات واقعیشان یا افراد و سازمانهایی که مخفیانه برای آنها کار میکنند، محصولات، خدمات، سازمانها یا شخصهایی را اعتبار بخشند، یا اینکه بی اعتبار کنند. چنین افرادی هرزنویسهای نظر هستند و کارشان هرزنویسی نظر نامیده می شود.

هرزنویسی نظر مشکلی اساسی در شبکه های اجتماعی شده است. علاوه بر کسانی که در نقدها و بحثهای انجمنها نظرات جعلی می دهند، شرکتهای تجاری ای هم وجود دارند که در کار نوشتن نقدهای جعلی وبلاگهای قلابی برای مشتری هایشان هستند. چندین مورد از نقدهای جعلی شناخته شده در اخبار گزارش شده است. شناسایی چنین فعالیتهای هرزنویسی ای برای تضمین اینکه نظرات بر روی وب منابعی ارزشمند از اطلاعات هستند مهم است. برخلاف استخراج نظرات مثبت و منفی، شناسایی نظر هرز تنهای یک مسئله پردازش زبان طبیعی نیست، بلکه یک مسئله داده کاوی است که شامل رفتارهای ارسال نقدکننده نیز می شود. در کنار پژوهشهای دانشگاهی، برخی از شرکتهای میزبان نقد، نقدهای جعلی را از روی وبسایتشان حذف می کنند. یک مسئله شناخته شده پژوهشی، تعیین کیفیت و سودمندی هر نقد آنلاین است. هدف در نظرکاوی این است که نقدهایی که دارای کیفیت بالا هستند را شناسایی، و به آنها رتبهای بالا دهیم تا کاربران بتوانند آنها را ابتدا بخوانند و حداکثر اطلاعات را دریافت کنند.